Om RAK

Vilka är vi?

Vi är en alpin skidklubb som bildades 2004. Namnet Roslagens Alpina Klubb valdes för att framhäva vår ambition om att vara en klubb som är öppen för alla inom Roslagen.

Vi har ca 120st medlemmar varav ca 50st barn/ungdomar i åldrarna 5-20 år.

Vi arbetar efter Svenska Skidförbundets vägledande strategi Den Blå Gula Vägen.  “Bäst i världen - alla på snö!”

Vår vision

Vi skall vara Roslagens fönster mot Alpinvärlden

 Visionen markerar vårt engagemang i en social verksamhet med en fostran av ungdomar men samtidigt en verksamhet som syftar till att förbättra individen att utvecklas som alpinåkare.

Alpinskidåkning skall i Roslagen förknippas med Roslagens Alpina Klubb där vi erbjuder en familjär stämning dit alla är välkomna och deltar på lika villkor

Vår målsättning

  • Att tränare och ledare skapar trygga och inspirerande miljöer att utmanas och lyckas i för alla, på samtliga nivåer.
  • Att skapa aktiva som tar ansvar för sin egen prestation och utveckling.
  • Att stimulera till allsidighet i tränings- och tävlingssammanhang kopplat till den aktives inlärningsförmåga, utveckling, fysiska förmåga och mottaglighet genom alla åldrar.
  • Att öka antalet aktiva och att de fortsätter vara aktiva under längre tid.
  • Att föräldrar till våra aktiva är delaktiga i klubbverksamheten.

Vad används våra sponsorpengar till främst?

Utbildningsinsatser för våra tränare
Vi följer Svenska Skidförbundets Svensk Alpin Tränar Utbildning (SATU).
Denna utbildning är uppdelad i 3 utbildningssteg.
Detta kopplat till våra mål :

  • Att tränare och ledare skapar trygga och inspirerande miljöer att utmanas och lyckas i för alla, på alla nivåer.
  • Utbilda aktiva till att ta ansvar för sin egen prestation och utveckling.

Läger och tävlingar:
Under våra läger och tävling strävar vi alltid att ha en positiv, utvecklande miljö med fokus på Alpin skidåkning för våra aktiva. Vi anordnar varje år ett familjeläger där alla aktiva, föräldrar och syskon är välkomna att följa med.
Utöver familjelägret åker våra aktiva på ett flertal träningsläger under säsongen. De tävlingar som vi främst deltar i är för våra minsta u8-u10 Upplandscupen och för våra äldre u12-u14 samt u16 LVC(lilla världscupen). Säsongen 15/16 hade vi dessutom ett par åkare med i Ungdoms SM.

Skiduthyrningsverksamhet
Ekonomiskt bidrag till vår skiduthyrning där vi kan erbjuda möjligheter för vår kommuns alla invånare att prova på alpin skidåkning till förmånliga priser. I år har vi som ambition att ta kontakt med några av kommunens flyktingboenden för att erbjuda dem möjlighet att prova på alpin skidåkning utan någon kostnad.
För att detta skall bli verklighet behöver vi investera i ny skidutrustning till våran uthyrningsbod.